Vi utvecklar medarbetarnas vilja och förmåga att utvecklas.

Ekonomisk forskning visar att en genomsnittlig arbetsgrupp spenderar ca 35% av sin arbetstid med tydligt fokus på uppgiften, medan en högpres-
terande grupp har fokus på den gemensamma arbetsuppgiften under 80% av tiden. Men vad är det som skapar detta fokus? Vi har mött och jobbat med tiotusentals medarbetare i svenska och internationella företag och vi vågar påstå att det handlar om två saker:

Det första är förståelse. Förståelse för företagets verksamhet, dess marknad, mål, problem och möjligheter. Förståelse för hur de olika delarna
i organisationen samverkar och påverkar varandra. Och – framför allt – förståelse för vilken roll jag själv har, i och för gruppen, och hur jag som individ kan ta initiativ för att påverka min egen och vår gemensamma prestation.

Det andra är delaktighet. Att känna att man äger ansvaret för sitt område, att vara involverad i tänkande, beslut och görande. När människor känner sig delaktiga väcks deras inneboende vilja och förmåga att utvecklas och bidra till gruppens framgångar.

”När medarbetarna förstår de värden
företaget skapar, förstår de sitt värde i företaget.”

Förståelse och delaktighet är naturliga nycklar till medarbetarnas motivation. Och motivation är i sin tur nyckeln till alla prestationer – när människor känner sig motiverade presterar de, av egen fri vilja. Vår metodik bygger på att på alla sätt stödja en process där medarbetarna blir aktiva deltagare i sin egen och företagets prestationsutveckling.

Våra medarbetarutvecklingsprogram är ett stöd i företagets strävan att utveckla starka lagspelare. Att ge medarbetarna större förståelse för organisationens affärskoncept, processer och omvärld och få dem att
aktivt fokusera på att utveckla den gemensamma prestationen i företaget.

Vi baserar alltid våra utvecklingsprogram på företagets egna unika affärsförutsättningar, och vi arbetar med medarbetarna och deras arbetssituation och utmaningar som utgångspunkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

6 + tio =