Trunk Ledarträning.
4 Oktober – 19 Januari 2017/2018

Ett ”träningsläger” för chefer och ledare som vill höja sin prestationsförmåga.

Trunk Ledarträning är en utbildning som ger dig möjlighet att utveckla ditt eget ledarskap. Programmet innehåller inga traditionella föreläsningar, det handlar snarare om en individuellt anpassad workshop, där du med dina erfarenheter och din aktuella arbetssituation som bas utvecklar din förmåga att leda grupper och individer mot de resultat som förväntas.

Utbildningen är praktiskt inriktad med tillfällen till träning, reflektion och diskussion varvat med korta teoriavsnitt. Programmet är en process där kunskaper förvärvade under seminarierna provas och befästs under perioderna mellan utbildningstillfällena.

Programmet omfattar totalt 7 dagar under en period på två månader, och är uppdelat på tre ”seminarier”:
1) Att leda gruppen och individen.
2) Att leda sig själv.
3) Att leda verksamheten.

När du deltagit i Trunk Ledarträning har du:
• utvecklat din kompetens att leda utvecklings- och resultatorienterat arbete
• utvecklat din kompetens att styra och leda såväl grupper som individer
• utvecklat din förmåga att prioritera, fokusera och fatta beslut utifrån uppgjorda planer
• utvecklat din kompetens att coacha dina medarbetare och kollegor mot ännu bättre resultat
• fått tillfälle att öka ditt fysiska välbefinnande
• fått möjlighet att bilda sociala och professionella nätverk

Priset är 27.500:- exkl moms. I priset ingår kurslitteratur, aktiviteter, kursintyg samt
konferenskostnader. Kostnader för kost och logi tillkommer. Trunk Ledarträning är
förlagd som internat till Fagerudd Konferens i Enköping och nästa utbildningsperiod
är hösten 2017.

Seminarium 1                             4-6 Oktober 2017
Seminarium 2                             13-14 November 2017
Seminarium 3                             18-19 Januari 2018

Anmälan gör du antingen via mail till margareta@trunk.se
eller per telefon 021 – 13 18 00 alt 070 491 65 19.
Anmälan är bindande och avgiften skall vara betald före kursstart.

Trunk Leadership Training.

5 September – 18 November 2016

Our “training camp” for managers and leaders who wish to improve their performance.

Trunk Leadership Training is a course that will provide you with the opportunity to develop your leadership skills. There are no traditional lectures; this is more of a customized workshop where you use your experiences and current work situation as the basis for developing your ability to lead groups and individuals toward the results you expect.

The course is practically oriented, with opportunities for training, reflection and discussion mixed with short theoretical sections. The program is a process during which knowledge acquired during the seminars is tested and consolidated between sessions.

The program includes a total of 7 full-day sessions during a two-month period, and is divided into three “seminars”: 1. Leading Groups and Individuals, 2. Leading Yourself, and 3. Leading the Organization.

When you have participated in Trunk Leader Training you have:
• Developed your skills for leading development and result-oriented processes
• Developed your ability to manage and lead groups as well as individuals
• Developed your ability to prioritize, focus and make decisions based on set plans
• Developed your skills for coaching coworkers and colleagues toward achieving even better results
• Gained the opportunity to increase your physical well-being
• Gained the opportunity to build social and professional networks

The price is 27 500:- SEK excluding VAT, and includes course litterature, activities, course certificates and conference expenses. Room and board are not included. Trunk Leadership Training is held at Fagerudd Konferens in Enköping; the next course begins in autumn, 2016.

Seminar 1                             September 5-7 2016
Seminar 2                             October 10-11 2016
Seminar 3                             November 17-18 2016

Registration either by e-mail to margareta.tonneman@trunk.se
or call +46 21 13 18 00 or +46 70 491 65 19.
Registration is binding, and the fee must be paid before the start of the course.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sexton − 11 =