Trunk Ledarträning

Hösten 2022.

Ett ”träningsläger” för chefer och ledare som vill utveckla sitt ledarskap och höja sin prestationsförmåga.

Trunk Ledarträning är en utbildning som ger dig möjlighet att utveckla ditt eget ledarskap. Programmet innehåller inga traditionella föreläsningar, det handlar snarare om en individuellt anpassad workshop, där du med dina erfarenheter och din aktuella arbetssituation som bas utvecklar din förmåga att leda och utveckla grupper och individer mot önskade resultat.

Utbildningen är praktiskt inriktad med tillfällen till träning, reflektion och diskussion varvat med korta teoriavsnitt.
Programmet är en process där kunskaper förvärvade under seminarierna provas och befästs under perioderna mellan utbildningstillfällena.

Programmet omfattar totalt 7 dagar under en period på två månader, och är uppdelat på tre ”seminarier”:
1) Att leda gruppen och individen.
2) Att leda sig själv.
3) Att leda verksamheten.

När du deltagit i Trunk Ledarträning har du:

  • Utvecklat din kompetens att leda utvecklingsprocesser och resultatorienterat arbete
  • Utvecklat din kompetens att styra och leda såväl grupper som individer
  • Utvecklat din förmåga att göra planer, prioritera, fokusera, fatta beslut och genomföra både individuellt och i grupp
  • Utvecklat din förståelse för människors olikheter och styrkor
  • Utvecklat din kompetens att coacha dina medarbetare och kollegor mot ännu bättre resultat
  • Fått tillfälle att öka ditt fysiska välbefinnande
  • Fått möjlighet att bilda sociala och professionella nätverk

Priset är 27.500:- exkl moms. I priset ingår kurslitteratur, aktiviteter, kursintyg samt konferenskostnader. Kostnader för kost och logi tillkommer. Trunk Ledarträning är förlagd som internat till Fagerudd Konferens i Enköping och nästa utbildningsperiod är förhoppningsvis hösten 2021. Vi får återkomma med när corona-pandemin lagt sig.

Seminarium 1 – 13-15 september 2022
Seminarium 2 – 19-20 oktober 2022
Seminarium 3 – 1-2 december 2022

Anmälan gör du antingen via mail eller per telefon till
hans.elis@trunk.se, telefon 0705-13 60 35
ola@trunk.se, telefon 0706-51 85 75

Anmälan är bindande och avgiften skall vara betald före kursstart.