Vi utvecklar människor som utvecklar företag

Om Trunk


Vi utvecklar människor som utvecklar företag.
Levererar din organisation på toppen av er faktiska förmåga? Presterar din arbetsgrupp så bra som ni skulle kunna? Får du ut maximalt av dig själv i jobbet?

Erfarenhetsmässigt vågar vi påstå att det alltid finns lite mer att hämta ur varje varje företag, varje grupp och varje individ. Om man bara vet hur!

Trunk Utveckling arbetar med att utveckla högpresterande företagskulturer. Vi har genomfört organisations-, ledar- och medarbetarprocesser på uppdrag av företag som ABB, Fortum, Ericsson, Sony Ericsson, SPP, Skanska, YIT, AkzoNobel, Esonpac och en rad mindre och medelstora företag i olika branscher.Vår egen utveckling kan spåras tillbaka till 1989, då några av oss möttes som konsulter i Klingborggruppen. Vi jobbade därefter tillsammans i Skepparbacken Consulting och idag är vi ett kvalificerat konsultnätverk med mer än tjugo års erfarenhet av att utveckla prestationsförmågan hos individer, grupper och företag.

”I dagens näringsliv krävs snabba resultat. Och långsiktig prestationsförmåga.”

Vårt speciella kännemärke är att vi arbetar med anpassade processer och har metoder och verktyg för att på kort tid skapa tydliga, mätbara prestationshöjningar. Samtidigt – vilket är lika viktigt – ger vårt arbetssätt förbättringar av uthållig karaktär.

Vårt erbjudande bygger på en kombination av affärsförståelse och förståelse för vad som får människor att utveckla sin individuella och kollektiva förmåga. Vårt prestationsinriktade koncept stärks ytterligare av vår förankring i idrottens värld. Flera av oss har lagprestationer i världsklass med oss i vårt personliga bagage, och från denna ”trunk” hämtar vi tankar, idéer och erfarenheter som vi översätter till näringslivets tuffa tävlingsvillkor.

Många av våra uppdragsgivare har gjort oss till en långsiktig affärspartner med en aktiv roll på flera nivåer. Vi verkar som strategiska bollplank för ledningen och som stöd till och utbildare av chefer och medarbetare. Allt för att utveckla, behålla och kontinuerligt stärka en gedigen grund för ständig utveckling.